Safety Coordinator m/w

- Safety coordinator
- Permanent contract
- Eijsden, The Netherlands

EverZinc, the Global Zinc Expert, is op zoek naar  een Veiligheidscoördinator ( m/v) voor zijn vestiging te  Eijsden, the Netherlands.

Wat is jouw verantwoordelijkheden als Veiligheidscoördinator?

Bevorderen en mede waarborgen van een correcte implementatie, toepassing en naleving van de wettelijke bepalingen o.h.g.v. arbo- en veiligheidsaspecten, alsmede het optimaliseren hiervan, zodanig dat de onderneming voldoet aan de wettelijke verplichtingen en in de onderneming geldende voorschriften

Als Veiligheidscoördinator zal u :

Voorbereiding arbo- en veiligheidsbeleid

 • mede voorbereiden en formuleren van arbo- en veiligheidsbeleid van de onderneming, rekening houdend met richtlijnen en voorschriften vanuit het hoofdkantoor en de wetgeving
 • volgen van ontwikkeling c.q. wet- en regelgeving, signaleren en aangeven van mogelijke gevolgen voor de organisatie (BRZO, arbo e.d.)

Implementatie arbo- en veiligheidsbeleid

 • adviseren, instrueren en toezicht houden m.b.t. opvolging en naleving van arbo- en veiligheidsvoorschriften
 • laten nemen van maatregelen bij direct onveilige situaties en terugkoppelen naar de direct leidinggevende

Realisatie arbo- en veiligheidsprojecten

 • definiëren van projectplannen, bespreken van ideeën met management, coördineren en plannen van de projectuitvoering
 • leiden van projecten en bijeenbrengen van benodigde expertises (zowel in- als extern

Afstemming arbo- en veiligheidsbeleid

 • Evalueren van bestaande bedrijfsvoorschriften, procedures en formulieren i.o.m. afdelingshoofden

Instructie medewerkers

 • Instrueren en toezicht houden op opvolging en naleving richtlijnen en voorschriften
 • Informeren van medewerkers in de organisatie betreffende arbo- en veiligheidsaangelegenheden, samenwerken & stimuleren van medewerkers tot verbeteracties

 

Ben u de Veiligheidscoördinator die wij zoeken?

 Functionele eisen  :

 • Hogere veiligheidskundige opleiding of gelijkwaardige opleiding o.h.g.v. veiligheidskunde en arbowetgeving
 • Ruime werkervaring in een productieomgeving
 • Uitgebreide kennis van en ervaring met kwaliteitssystemen: GMP, GMP+, HACCP, ISO 9001 en ISO 14001
 • Vertrouwd met risicoanalyses HAZOP, FMEA, TRA
 • In bezit van : certificaat BHV, hoofd BHV en diploma VCA/VOL
 • Perfecte kennis van het Nederlands en een goede kennis van het Frans

Vaardigheden & persoonlijkheid :

 • Nieuwe informatie en ideeën in zich opnemen, effectief toepassen
 • Communicatief sterk onderlegd – goed kunnen rapporteren
 • Sterk plannen en organisatie vaardigheden
 • Samenwerken met anderen aan een gemeenschappelijk doel
 • Projectmatig en resultaatgericht kunnen werken

 

EverZinc, the global zinc expert, offers you an exciting career in a human-size & growing company. By joining Everzinc you make sure to take your career to the next level in a company where values aren’t just words.

Send us your resume and cover letter